Ga nén Honest bơm cho bật lửa Dupont 2 lỗ GH100ML

Ga nén Honest bơm cho bật lửa Dupont 2 lỗ GH100ML