Bật lửa Dupont viền đen vàng D01V

Bật lửa Dupont viền đen vàng D01V