Dupont sơn mài 2 lỗ cao chữ đỏ ngang DPH01Dupont sơn mài 2 lỗ cao chữ đỏ ngang DPH01Dupont sơn mài 2 lỗ cao chữ đỏ ngang DPH01Dupont sơn mài 2 lỗ cao chữ đỏ ngang DPH01