Dupont bọc vàng 2 lỗ cao DPH109Dupont bọc vàng 2 lỗ cao DPH109Dupont bọc vàng 2 lỗ cao DPH109Dupont bọc vàng 2 lỗ cao DPH109