Đá là bộ phận không thể thiếu dùng để tạo ra tia lửa giúp bật lửa có thể tạo ra ngọn lửa.
Vỉ đá gồm 8 viên đá đen và thay thế rất dễ dàng

 Đá cho bật lửa Dupont


Đá cho bật lửa Dupont

Video hướng dẫn thay đá bật lửa Dupont